System punktowania Wykładowców


Punktowana aktywność Punkty
Przeprowadzenie lekcji
(jedna jednostka)
-4 pkt; 0 pkt; +4 pkt
Uzupełnienie dziennika w ciągu 48 godzin od przeprowadzenia lekcji -3 pkt; 0 pkt; +3 pkt
Przeprowadzenie zastępstwa
(jedna jednostka)
+3 pkt
Organizacja konkursu -4 pkt; +4 pkt
Organizacja zabawy na Discordzie +6 pkt
Akcje reklamowe
do +20 pkt
Udział w konkursie do +3 pkt
Pomoc w organizacji wydarzeń szkolnych do +6 pkt
Organizacja szkolnego wydarzenia +10 pkt
Reprezentowanie szkoły na olimpiadzie do +4 pkt
Udział w zabawie na Discordzie
(+ punkty zdobyte podczas wydarzenia)
 +3 pkt
Pełnienie funkcji Opiekuna Domu  +5 pkt 
Artykuł do gazetki szkolnej od +4 pkt
Pełnienie innych dodatkowych funkcji do +5 pkt

 

Sprecyzowanie zasad punktowania
  • Wszystkie punkty, które zdobywa grono pedagogiczne są dzielone przez 10 (np. podczas zabaw na Discordzie).
  • Punkty ujemne zostają przyznane wyłącznie w chwili niewywiązania się ze swoich obowiązków w danym terminie.
  • Czas na dodanie dziennika z zajęć lekcyjnych wynosi 48h od chwili przeprowadzenia zajęć.
  • Wyrywkowo sprawdzane będą dzienniki ocen, za regularne uzupełnianie których również zostaniecie Państwo odpowiednio wynagrodzeni (pozytywnie lub negatywnie).
  • W przypadku, w którym ktoś nie będzie w stanie przeprowadzić swoich zajęć jest zobowiązany do powiadomienia o tym członków Dyrekcji najpóźniej 2h przed planowym rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje w postaci punktów ujemnych.