System oceniania i punktacji

Skala oceniania i punkty za oceny
100% - 90%
89 - 80%
79% - 65%
64% - 50%
49% - 30%
29% - 0%

Forma sprawdzania wiedzy W PO Z N O T
Egzamin 50 40 25 15 0 -20
Praktyka 35 25 15 10 0 -10
Kartkówka 35 25 15 10 0 -10
Praca dodatkowa 30 25 20 15 10 0
Praca domowa 20 15 10 5 0 -5
Praca na lekcji 20 15 10 5 0 -5
Aktywność 25 20 15 10 5 0

 

Warunki uzyskania klasyfikacji

Aby być klasyfikowanym z danego przedmiotu należy:

  • być obecnym na minimum 4 lekcjach
  • zdobyć minimum 50% ocen z przedmiotu
  • przystąpić do egzaminu końcowego

Aby otrzymać świadectwo osoba uczniowska może być nieklasyfikowana z 3 wybranych przez siebie przedmiotów.

 

Wytyczne punktowania
Punktowana aktywność Punkty
Obecność na lekcji +3 pkt
Obecność na lekcji dodatkowej +5 pkt
Aktywność na lekcji
(bez klimatu)
od -20 pkt do +50 pkt
Podliczenie punktów z lekcji do +5 pkt
Podsumowania końcoworoczne do +100 pkt
Pomoc dyrekcji do +50 pkt
Pomoc nauczycielowi do +40 pkt
Konkursy artystyczne do +60 pkt
Konkursy zwykłe do +40 pkt
Olimpiady do +100 pkt
Zabawy podczas wydarzeń do +200 pkt
Klimat w strefie klimatycznej do +70 pkt
Klimat na zajęciach
bonus
do +20 pkt
+5 pkt
Zabawy na stronie szkoły do +100 pkt
Artykuł do gazetki szkolnej
(za jeden artykuł)
do +30 pkt
Zlekceważenie szlabanu do -30 pkt


Sporządzono i podpisano przez