Pozostałe regulacje

Poniższe regulacje określają obowiązki, prawa i zakazy,
których należy przestrzegać w Hogwarcie im. Sióstr Carft.
Każdy, kto zarejestruje się na stronie lub odwiedzi pokoje na czacie,
zobowiązany jest do stosowania się do nich.
Nieznajomość poniższych reguł nie zwalnia z ich przestrzegania.
W kwestiach spornych ostateczne słowo należy do Dyrekcji.

Opiekunowie
 • Nauczyciele chętni do piastowania urzędu opiekuna zgłaszają taką chęć dyrekcji na Radzie Pedagogicznej.
 • Mają obowiązek, w terminie wyznaczonym przez dyrekcję, zorganizować zebranie swojego domu, w którym wyłonią prefektów domu i kandydatów na prefekta naczelnego.
 • Opiekunowie mają obowiązek pomagać uczniom swojego domu, rozwiązywać ich problemy z innymi uczniami lub nauczycielami szkoły.
 • Opiekun może zostać odwołany przez dyrekcję w chwili, gdy nie spełnia swoich obowiązków.
 • Opiekun otrzymuje dodatek do wypłaty w wysokości 50 galeonów tygodniowo.

 

Prefekci
 • Prefekci są wybierani przez opiekunów na pierwszym spotkaniu domu lub demokratycznie za pomocą głosowania, jednak ostateczna decyzja należy do dyrekcji.
 • Prefekt ma obowiązek udzielać pomocy uczniom swojego domy w przypadku nieobecności opiekuna.
 • Prefekt może czuwać nad zachowaniem swojego domu w czasie lekcji, jednak nie ma prawa dodawać ani odejmować punktów.
 • Prefekt naczelny musi wyróżniać się swoją postawą, frekwencją i ocenami spośród grona uczniów szkoły.
 • Jeżeli dyrekcja szkoły wyrazi na to zgodę, prefekt naczelny może uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej.
 • Prefekci moga pobierać wynagrodzenia w Banku Gringotta. Prefekt otrzymuje tygodniowo 50 galeonów, a prefekt naczelny 75 galeonów.

 

Czat
 • Zabronione jest spamowanie.
 • W pokojach szkoły zabrania się używania wulgaryzmów oraz wulgarnych emotikon.
 • Zabronione jest reklamowanie stron niewspółpracujących z naszą szkołą.
 • Zabrania się używania zbyt jasnych i trudnych do odczytania kolorów czcionek.
 • Zabrania się przeszkadzania w trakcie imprez szkolnych.

Sporządzono i podpisano przez
Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft