Pozostałe regulacje

Poniższe regulacje określają obowiązki, prawa i zakazy,
których należy przestrzegać w Hogwarcie im. Sióstr Carft.
Każdy, kto zarejestruje się na stronie lub odwiedzi pokoje na czacie,
zobowiązany jest do stosowania się do nich.
Nieznajomość poniższych reguł nie zwalnia z ich przestrzegania.
W kwestiach spornych ostateczne słowo należy do Dyrekcji.

Opiekunowie
 • Osoby nauczycielskie chętne do piastowania urzędu opiekuna zgłaszają taką chęć dyrekcji na Radzie Pedagogicznej.
 • Mają obowiązek, w terminie wyznaczonym przez dyrekcję, zorganizować zebranie swojego domu, w którym wyłonią prefektów/prefektki domu i kandydatów na prefekta naczlnego/prefektkę naczelną.
 • Opiekunowie mają obowiązek pomagać osobom uczniowskim swojego domu, rozwiązywać ich problemy z innymi osobami uczniowskimi lub nauczycielskimi szkoły.
 • Opiekun może zostać odwołany przez dyrekcję w chwili, gdy nie spełnia swoich obowiązków.
 • Opiekun otrzymuje dodatek do wypłaty w wysokości 50 galeonów tygodniowo.

 

Prefekci/Prefektki
 • Prefekci/prefektki są wybierani przez opiekunów na pierwszym spotkaniu domu lub demokratycznie za pomocą głosowania, jednak ostateczna decyzja należy do dyrekcji.
 • Prefekt/prefektka ma obowiązek udzielać pomocy osobom uczniowskim swojego domy w przypadku nieobecności opiekuna.
 • Prefekt/prefektka może czuwać nad zachowaniem swojego domu w czasie lekcji, jednak nie ma prawa dodawać ani odejmować punktów.
 • Prefekt naczelny/prefektka naczelna musi wyróżniać się swoją postawą, frekwencją i ocenami spośród grona osób uczniowskich szkoły.
 • Jeżeli dyrekcja szkoły wyrazi na to zgodę, prefekt naczelny/prefektka naczelna może uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej.
 • Prefekci/prefektki moga pobierać wynagrodzenia w Banku Gringotta. Prefekt/prefektka otrzymuje tygodniowo 110 galeonów, a prefekt naczelny/prefektka naczelna 140 galeonów.

 

Czat/discord
 • Zabronione jest spamowanie.
 • W pokojach szkoły zabrania się używania wulgaryzmów oraz wulgarnych emotikon.
 • Zabronione jest reklamowanie stron niewspółpracujących z naszą szkołą.
 • Zabrania się używania zbyt jasnych i trudnych do odczytania kolorów czcionek.
 • Zabrania się przeszkadzania w trakcie imprez szkolnych.

Sporządzono i podpisano przez
Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft