Obowiązki i prawa osób nauczycielskich

Poniższe regulacje określają obowiązki, prawa i zakazy,
których należy przestrzegać w Hogwarcie im. Sióstr Carft.
Każdy, kto zarejestruje się na stronie lub odwiedzi pokoje na czacie,
zobowiązany jest do stosowania się do nich.
Nieznajomość poniższych reguł nie zwalnia z ich przestrzegania.
W kwestiach spornych ostateczne słowo należy do Dyrekcji.

Osoba nauczycielska ma obowiązek
 • Przestrzegać niniejszego regulaminu.
 • W każdej sytuacji zachowywać godną postawę.
 • Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet.
 • Okazywać szacunek osobom uczniowskim, innym osobom nauczycielskim, dyrekcji oraz gościom.
 • Przeprowadzać lekcje zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 • Uczestniczyć w radach pedagogicznych.
 • Dokonać wpisów do dziennika (po każdej lekcji) przed upływem 48 godzin.
 • Aktualizować w dzienniku lekcyjnym listę osób obecnych na lekcji, zdobyte/utracone przez nich punkty z uzasadnieniem oraz zadane prace domowe.
 • Umieszczać w dziennikach ocen wszystkie zdobyte przez osoby uczniowskie stopnie, maksymalnie do 48 godzin od ich wystawienia.
 • Stosować się do obowiązującego w szkole Systemu Oceniania i Punktacji.
 • Zorganizować lekcję organizacyjną i omówić na niej wszystkie najważniejsze sprawy.
 • Powiadomić osobę uczniowską o liczbie przyznanych lub odbieranych punktów.
 • Sprawiedliwie postępować wobec wszystkich osób uczniowskich.
 • Zgłaszać dyrekcji przyznane szlabany.
 • Powiadomić osoby uczniowskie o prowadzeniu zastępstwa i dodać wpis do dziennika ze swojego przedmiotu.
 • Przygotować egzaminy ze swojego przedmiotu.
 • Posiadać stały nick zarejestrowany na czacie (polfan.pl)/discordzie.

 

Osoba nauczycielska ma prawo
 • Nie przyjść na lekcje, usprawiedliwiając się u dyrekcji.
 • Brać udział w konkursach, zabawach i innych uroczystościach szkolnych.
 • Zadać osobom uczniowskim obowiązkowe zadanie domowe.
 • Przyznawać i zabierać osobom uczniowskim punkty zgodnie z szkolnym systemem.
 • Organizować konkursy ze swojego przedmiotu po szczegółowym ustaleniu zasad z dyrekcją.
 • Prowadzić swój podręcznik, który będzie pomocą dla osób uczniowskich.
 • Złożyć skargę do dyrekcji na innego osobę uczniowską lub nauczycielską.
 • Wypowiadać się na forum szkoły.
 • Przyznać szlabany osobom uczniowskim, które będą upomnieniem o negatywnym zachowaniu oraz odjąć 30 punktów w przypadku jego niewykonania.
 • Ubiegać się o stanowisko opiekuna domu.
 • Ubiegać się u dyrekcji o otworzenie kółka przedmiotowego po zebraniu min. 5 chętnych.
 • Stworzyć swój regulamin zachowania i praw na lekcji o ile nie sprzeczają się z regulaminem i systemem oceniania szkoły.
 • Wyprosić z sali osoby nie należące do społeczności szkoły, a także innych nauczycieli Hogwartu Carft (oprócz dyrekcji i opiekunów).
 • Ubiegać się o dwutygodniowy urlop w ciągu jednego roku szkolnego.
 • W każdej chwili zrezygnować z nauczania, powiadamiając wcześniej dyrekcję.
 • Pobierać wynagrodzenie zależne od jego stopnia, zaczynające się od 170 galeonów tygodniowo.

 

Osobie nauczycielskiej nie wolno
 • Nie przestrzegać zasad panujących w szkole.
 • Odnosić się wulgarnie do innych.
 • Bez powodu wyrzucać osoby uczniowskie z sali lekcyjnej.
 • Wystawiać oceny niezgodnie z kryteriami.
 • Pojedynkować się się w wielkiej sali i poza czasem do tego wyznaczonym.
 • Zakładać nielegalnych organizacji i kółek.

Sporządzono i podpisano przez
Założycielki Hogwartu im. Sióstr Carft
Liliannę i Maggie Carft