Oferta edukacyjna

Magiczna edukacja w Szkole Magii - Hogwart im. Sióstr Carft - trwa dwie klasy. 
 
Klasa pierwsza
Dla klasy pierwszej zaplanowaliśmy 12 obowiązkowych przedmiotów, których nauka trwa przez osiem tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna organizuje sprawdzian Standardowych Umiejętności Magicznych, podczas których weryfikowane są wiedza oraz zdolności praktyczne Uczniów i Uczennic.
 
Przedmioty obowiązkowe w klasie pierwszej:
Eliksiry i Wywary, Historia Magii,
Magiczne Stworzenia, Mroczne Sztuki, Numerologia,
Obrona przed Czarną Magią, Quidditch, Runologia, Transmutacja,
Wróżbiarstwo, Zaklęcia i Uroki oraz Zielarstwo.

Klasa druga
Klasa druga również uczestniczy w zajęciach z 12 obowiązkowych przedmiotów, których nauka trwa przez osiem tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna organizuje Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne, podczas których weryfikowane są wiedza oraz zdolności praktyczne Uczniówi Uczennic.
 
Przedmioty obowiązkowe w klasie drugiej:
Eliksiry i Wywary, Historia Magii,
Magiczne Stworzenia, Mroczne Sztuki, Numerologia,
Obrona przed Czarną Magią, Quidditch, Runologia, Transmutacja,
Wróżbiarstwo, Zaklęcia i Uroki oraz Zielarstwo.
 
 
Klasa Mistrzowska
Dla osób, które ukończyły Hogwart Carft przygotowaliśmy ofertę stażu zawodowego z wybranego przedmiotu (maksymalnie trzech przedmiotów), którego uczą się przez osiem tygodni. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna podsumowuje ich osiągnięcia, a Opiekun Klasy Mistrzów przyznaje tytuł Mistrza lub Mistrzyni w danej dziedzinie magii.

 

Zajęcia dodatkowe
Społeczność szkolna może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które trwają od czterech do ośmiu tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. Nie uzyskuje się podczas nich ocen, które zostaną uwiecznione na świadectwie, ale na koniec otrzymać można dyplom za aktywny udział.
 
Przedmioty dodatkowe w 43. roku szkolnym:
Alchemia, Językoznawstwo, Różdżkarstwo
 
Klasyfikacja
Aby otrzymać świadectwo osoba uczniowska może być nieklasyfikowana z 3 przedmiotów. Nieklasyfikacja z przedmiotu jest równa z otrzymaniem oceny T (Troll). Nieklasyfikacja z 3 przedmiotów nie wlicza się do średniej ocen. 
Aby otrzymać klasyfikację z przedmiotu osoba uczniowska musi być obecna minimum 4 razy na zajęciach oraz otrzymać minimum 50% ocen z przedmiotu.
 
Przynależność do domu
Osoba uczniowska, która ukończyła klasę 1 jest zobowiązana do zostania w domu, w którym ową klasę ukończyła. Tylko w szczególnych przypadkach i po konsultacji z całym zarządem szkoły jest możliwość jego zmiany.
Jedyna i najłatwiejsza zmiana domu może nastąpić, jeśli osoba uczniowska wyrazi chęć powrotu do klasy 1
 
 
 

Sporządzono i podpisano przez
Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft

 

 

Gratulacje!

Oto Twoja Karta Sław

Casey Stone!

- absolwentki Hogwartu im. Sióstr Carft.

[informacje o kartach sław]

 

Gratulacje!

Oto Twoja Karta Sław

Anne Lynne

- dyrektorki Hogwartu im. Sióstr Carft.

[informacje o kartach sław]