Plebiscyt Nereidy Carft 39 rok [Izba Pamięci]

TYDZIEŃ PIERWSZY I DRUGI
najaktywniejsza os. uczniowska Raven Cane
najaktywniejsza os. nauczycielska K. d'Aureville
najciekawszy przedmiot Obrona przed Czarną Magią
TYDZIEŃ TRZECI I CZWARTY
najaktywniejszy uczeń Raven Cane
najaktywniejszy nauczyciel Voltaire Arbore
najciekawszy przedmiot Obrona przed Czarną Magią
TYDZIEŃ PIĄTY I SZÓSTY
najaktywniejsza uczennica Raven Cane
najaktywniejszy nauczyciel Voltaire Arbore
najciekawszy przedmiot Eliksiry i Wywary
TYDZIEŃ SIÓDMY
najaktywniejsza uczennica Raven Cane
najaktywniejszy nauczyciel Voltaire Arbore
najciekawszy przedmiot Runologia
TYDZIEŃ ÓSMY
najaktywniejszy uczennica Lian Hyde
najaktywniejszy nauczyciel Voltaire Arbore
najciekawszy przedmiot Runologia
PODSUMOWANIE
os.uczniowska Raven Cane
os. z grona pedagogicznego Voltaire Arbore
przedmiot Obrona przed Czarną Magią & Runologia